Maailman tieto ulottuvillasi

Laadukkaat tutkimukset tieteen ja yritysten tarpeisiin.

Tutkimukset kyselyllä tai haastattelulla

Toteutamme toiveidesi mukaan tutkimuksen haastattelemalla, kyselylomakkeella joko verkossa tai paperilla. Muutamme maailman sinulle numeroiksi ja saat yksityiskohtaiset tiedot tieteellistä tutkimusta varten tai yrityksesi tarpeisiin.

sQT-tutkimuksen tutkijoilla on tarkat psykologiset vuorovaikutustaidot ja perusteellinen ymmärrys kvantitatiivisen tutkimuksen haasteista, joiden avulla eliminoidaan kyselyn virhetekijät. Saat tiedot yleisimpien taulukkolaskenta- tai tilasto-ohjelmien ymmärtämässä muodossa sekä graafisen analyysin tutkimuksen tuloksista. Tarvittaessa neuvomme sinua sopivan otoskoon ja tutkimusmenetelmän valinnassa sekä kysymysten muotoilemisessa tutkimusasetelmaasi sopivaksi.

Tieteellinen analyysi

Tarvitaanko tutkimushankkeessanne tieteellistä data-analyysiä tai tulevan kehityksen ennustamista? Asiantuntijamme laativat tarvittaessa kysely- ja tutkimustiedon pohjalta ilmiöitä kuvaavan mallin, jonka avulla voitte varautua tulevaisuuden muutoksiin.

Yhdistelemällä julkisista lähteistä saatavia avoimia tilastoja kyselytutkimuksilla kerättyyn tietoon, voimme kerätä aikasarjan, joka kuvaa tiettyjen muuttujien kehitystä vuodesta toiseen. Tämän avulla voidaan arvioida esimerkiksi toimintatapoihin tehtyjen muutosten vaikuttavuutta ja parhaassa tapauksessa selvittää, millä toimenpiteillä on ollut kaikkein suurin merkitys. Näin laadituilla malleilla pystytään varsin hyvällä tarkkuudella ennustamaan, millaisia tulevaisuusvaikutuksia milläkin ratkaisuvaihtoehdolla on. Ota yhteyttä ja kerro meille yrityksesi tai tutkimusryhmäsi hankkeesta, niin mietitään yhdessä teille soveltuvat menetelmät.

Ota yhteyttä, niin puhutaan lisää!